Automaatio ja asiakaskohtainen räätälöinti

Blastjet Oy suunnittelee ja valmistaa myös joko täysin tai osittain automatisoituja rae- ja/tai kuulapuhalluslaitteistoja erilaisten kappaleiden pintakäsittelyyn. Automaatioaste on riippuvainen käsiteltävien kappaleiden määristä. Laitteistot suunnitellaan ja toteutetaan asiakaslähtöisesti, huomioiden asiakkaan tarpeet sekä kappaleiden volyymit.

Tekniikkana voidaan käyttää joko ejektori- tai paineastiaperiaatteita. Laitteiston toiminnot ja käytettävä puhallustekniikka määritellään aina asiakkaan tuotannolle optimaaliseksi. Monissa automaatiosovelteissa voidaan käyttää myös robottia kappaleiden vaihtoon tai myös itse puhallukseen.